สถานที่ติดต่อ

ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ สำนักวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 098-7272560  074-282290    E-mail : uccpsu@gmail.com

Page facebook : ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง

เวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน จันทร์ – ศุกร์

เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์