ภาพบรรยากาศ ตัวแทนจากกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมงานสร้างสรรค์ทั่วประเทศ

By กรกฎาคม 9, 2018ข่าวอบรม

ภาพบรรยากาศ ตัวแทนจากกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมงานสร้างสรรค์ทั่วประเทศ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Interpersonal & Networking โดย ผศ.ดร.สามมิติ สุขบรรจง

อาจารย์ประจำสาขา cinema and digital media มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และทีมงาน ,Workshop Clinic Interpersonal & Networking โดย ดร.พองาม วีรุตมเสน มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และ ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ รักษาการคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ณ The Royal Gems Golf Resort