ภาพบรรยากาศ ตัวแทนจากกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมงานสร้างสรรค์ทั่วประเทศทั้ง 9 แห่ง

By กรกฎาคม 9, 2018ข่าวอบรม

ภาพบรรยากาศ ตัวแทนจากกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมงานสร้างสรรค์ทั่วประเทศทั้ง 9 แห่ง เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
SE & Business Matching โดย คุณสกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ Co-founder & Managing Director NISE Corporation
ในวันที่ 5 กรกฎาม 2561 ณ The Royal Gems Golf Resort