เยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ PINN Creative Space

By กรกฎาคม 9, 2018ข่าวอบรม

ตัวแทนจากศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง
และกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมงานสร้างสรรค์ทั่วประเทศทั้ง 9 แห่ง
ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ PINN Creative Space เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา