โครงการการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมด้วยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี สู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (Premium OTOP)

By สิงหาคม 21, 2018ข่าวงานวิจัย

 

หน่วยงานต้นสังกัด วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

โดย  อาจารย์ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ

ผ้าทอนาหมื่นศรีเป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น และ มีชื่อเสียง ของจังหวัดตรัง ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ได้แก่ผ้าตัดชุด ผ้าซิ่น โสร่งผู้ชาย ผ้าขาวม้า ผ้าคลุมไหล่ เสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งสตรีและบุรุษของใช้เบ็ดเตล็ด ได้แก่ ผ้าเช็ดหน้า กระเป๋าเป้ กระเป๋าสตางค์ขนาดเล็ก กระเป๋าใส่มือถือ กล่องใส่ดินสอ เนคไท ร่ม เป็นต้น โดยศิษย์เก่า เป็นลูกหลานของกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรีมีความ สนใจต่อยอดธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ภายใต้ความร่วมมือของชุมชน(Social Enterprise) โดยมีแนวคิดที่จะพัฒนาโดยนานาโนเทคโนโลยีมาเคลือบผ้าทอพื้นเมืองเพิ่มมูลค่าสิ่งทอเพื่อเกิดกระบวนการตกแต่งผ้าให้มีคุณสมบัติที่แตกต่าง อาทิ ลดการยับและเพิ่มความนุ่มนวล ตลอดจนการคืนตัวของผ้าทำให้ ดูแลรักษาง่าย เพิ่มคุณสมบัติสะท้อนน้ำและต้านเชื้อแบคทีเรีย ทำให้ไม่เหม็นอับและลดความจำเป็นในการซัก รวมไปถึงการเพิ่มกลิ่นหอมและคุณสมบัติหน่วงไฟจะทำให้ผ้ามีคุณสมบัติ เหมาะสมกับงานมากขึ้นและมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอนาหมื่นศรี ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย