คณะเภสัชกร อาจารย์ นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และผู้ประกอบการ เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์

By สิงหาคม 24, 2018ข่าวอบรม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 คณะเภสัชกร อาจารย์ นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ และผู้ประกอบการ

เข้าเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง

หรือ UCC ภาคใต้ตอนล่าง เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดธุรกิจ