โครงการ อบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

By สิงหาคม 24, 2018ข่าวอบรม

โครงการอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์