โครงการอบรม การพัฒนาธุรกิจ Startup แก่บุคลากรท้องถิ่น

By สิงหาคม 24, 2018ข่าวอบรม

 

โครงการอบรม การพัฒนาธุรกิจ Startup แก่บุคลากรท้องถิ่น

โดยศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ดครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง

 

วิทยากร

โดย ดร.วรพจน์ ปานรอด จาก ม.อ.ปัตตานี

 คุณชารีฟ เด่นสุมิตร CEO Pinsouq Halal Marketplace จ.ยะลา