“นิทรรศการผลงานศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง” (University Creative Council Network Lower Southern Branch Exhibition)

 

ม.อ.จับมือ12 เครือข่ายจัดงานวิจัย “ช๊อป ชม เที่ยว เรียนรู้อารยธรรมใต้ล่าง”

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “นิทรรศการผลงานศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง” (University Creative Council Network Lower Southern Branch Exhibition) ภายใต้หัวข้อ “ช้อป ชม เที่ยว เรียนรู้อารยธรรมใต้ล่าง” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างมากมาย

กิจกรรมภายในงานมีการจัดนิทรรศการของเครือข่าย การสาธิตกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรเชิงสร้างสรรค์ เพื่อยกระดับชุมชนสวนลุงวร อ.ควนเนียง จ.สงขลา การแสดงแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเกี่ยวกับโครงการวิจัยภายใต้การดูแลของศูนย์ฯ โดยแบ่งการเสวนาออกเป็น 3 กลุ่ม คือ การเสวนาโครงการกลุ่มท่องเที่ยว กลุ่ม Premium OTOP และกลุ่ม Startup มีการนำเอาผลงานภายใต้ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ฯ มาจัดแสดงโชว์ โดยแบ่งออกเป็น 2 โซน คือนิทรรศการผลงานดีเด่น มี 8 เรื่องและโซนของนิทรรศการแสดงผลงานและจัดจำหน่ายจาก 13 เครือข่ายศูนย์นวัตกรรม รวมไปถึงกิจกรรมบนเวที ทั้งเรื่อง Premium OTOP การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เรื่อง High Value Services การยกระดับการท่องเที่ยวเรื่อง Startup การพัฒนาด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่