งานเปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome แบบองค์รวม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เชิงส่งเสริมสุขภาพให้กับประเทศไทย

เมื่อ 24 กรกฎาคม 2565 ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม (RIEC) สำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสำอาง ภายในงานเปิดตัวโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome แบบองค์รวม ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เชิงส่งเสริมสุขภาพให้กับประเทศไทย ณ โรงแรม La Flora เขาหลัก จังหวัดพังงา โดยนำผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสำอาง ร่วมจัดกับ คณะแพทย์แผนไทย อุทยานวิทย์ ฯ ซึ่งพบว่าโปรแกรมนี้สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีอาการ Post Covid Syndrome ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะการแพทย์แผนไทยจึงได้จัดโปรแกรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีอาการ Post Covid Syndrome จากทั่ว โลก โดยคาดหวังว่า โปรมแกรมนี้จะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดา มัน และมีส่วนช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพของประเทศไทยในอนาคต