งานประชาสัมพันธ์ทุนนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาภูมิภาคใต้ ประจำปี 2566 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ศูนย์แสดงงานวิจัยและนวัตกรรม (RIEC) ร่วมจัดนิทรรศการ งานประชาสัมพันธ์ทุนนวัตกรรมที่จำเป็นต่อการพัฒนาภูมิภาคใต้ ประจำปี 2566 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ณ โรงแรม Pearl Hotel ห้องประชุม เซ้าท์ซีเพิร์ล 1 ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยนำผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสำอาง ร่วมจัดกับ อุทยานวิทย์ ฯ ซึ่งภายในงานมีการ บรรยายในหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและแนวทาง การดำเนินงานโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคใต้” โดย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และ บรรยายในหัวข้อ “กลไกการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม และโครงการนวัตกรรมที่จำเป็น ต่อการพัฒนาภูมิภาค (Regional Call) ” และ “การสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรม ด้าน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย ดร.นิมิต นิพัทธ์ธรรมกุล ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)