ผลิตภัณฑ์ก้านจาก (บ้านนาเกาะ ต.เทพา จ.สงขลา)

Product Description

 

หัตถกรรมจักสานก้านจาก” เกิดจากกลุ่มแม่บ้านที่ได้รวมตัวกันนำก้านจากที่เหลือจากผลิตใบจาก ซึ่งปกติจะเผาทิ้ง นำมาจักสานประดิษฐ์เป็นภาชนะต่างๆ โดยมีวิทยาลัยชุมชนสงขลา เข้ามาให้ความรู้และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ แนะนำให้ไปลงทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และประสานให้นำผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน และผลิตภัณฑ์อื่นจากต้นจากไปทดลองจำหน่ายในงานหาดใหญ่ วอคกิ้งสตรีท ในนามผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับกลุ่ม

               พื้นที่บ้านนาเกาะ มีต้นจากจำนวน จึงรวมกลุ่มกันเรียนรู้การจักสานก้านจาก เริ่มแรกก็เรียนการจักสานเสวียนหม้อซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ต่อมาได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชนจัดหาวิทยากรมาจาก จังหวัดตรังเข้ามาสอน ในการจักสานก้านจากในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระจาด เสวียน ตะกร้าก้นลึก ตะกร้าก้นตื้น กล่องเชิดชู่ แจกันดอกไม้ จนถึงปัจจุบัน