ร่มเพ้นลายกอและ

Product Description

 

กลุ่มบ้านรักษ์กะลาเริ่มต้นก่อตั้งเมื่อ ปี 2557 จากแนวคิดและมุมมองที่เกี่ยวกับเรื่องของงานศิลปะในเชิงสร้างสรรค์โดยได้มีการนำวัตถุดิบที่มีอยู่ตามท้องถิ่น เช่น กะลามะพร้าว เศษไม้ รากไม้ เปลือกหอย เป็นต้น มาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ และสินค้าต่างๆ ที่สามารถเพิ่มมูลค่า ในขณะเดียวกันยังสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอีกด้วย สินค้าดังกล่าวมีตั้งแต่ ลิ้นชักไม้ กล่องไม้ใส่ของ ที่เสียบปากกา โคมไฟ นาฬิกาไม้ พวงกุญแก และอีกมากมาย

“นอกจากงานไม้ต่างๆ แล้ว เมื่อเร็วๆ นี้ทางกลุ่มฯได้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นั้นคือ ร่มเพ้นลายกอและที่มีสีสันที่สวยงาม และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผ่านลวดลายการวาดที่ไม่ธรรมดา และทางกลุ่มฯก็ได้ส่งขายไปทางมาเลเซียด้วยทำให้ได้กำไรที่เกินเป้า”

ศูนย์เรียนรู้งานหัตกรรมทำมือ ณ.กลุ่มบ้านรักษ์กะลา
ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี