PMC Pharmacy Care Chitosan Anti-acne gel

Product Description

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแอนตี้แอคเน่เจล มีสารสำคัญหลักที่มีฤทธิ์แอนตี้แอคเน่ในผลิตภัณฑ์ คือ ไคโตซาน ซึ่งเป็นพอลิแซ็คคาไรด์ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยการลดลงของหมู่อะซิติลในไคตินซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่ได้จากธรรมชาติ ประจุบวกที่อยู่บนโครงสร้างจะมีความว่องไวต่อการจับกับผิวหนังที่ประกอบด้วยสารที่มีประจุลบได้เป็นอย่างดี ไคโตซานที่เคลือบอยู่บนผิวจะก่อตัวเป็นฟิล์มบาง ๆ พร้อมกับดูดซับความชื้นและไขมันเอาไว้ จึงช่วยรักษาความชุ่มชื้น และความยืดหยุ่นให้แก่ผิวหนัง อีกทั้งไคโตซานยังเข้ากับเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตได้ สามารถสลายตัวได้ในสิ่งมีชีวิต และมีความเฉื่อยทางชีวภาพ  จึงก่อให้เกิดการแพ้หรือเกิดการระคายเคืองน้อย นอกจากนี้ในสูตรตำรับมีส่วนผสมสำคัญที่มีคุณสมบัติแอนตี้แอคเน่อีก 2 ชนิด ได้แก่ ทีทรีออยล์ และ ซาลิซัยลิกแอซิด ร่วมกับการใช้สารสำคัญซึ่งมีคุณสมบัติทำให้ผิวกระจ่างใสในกลุ่มเอเอชเอ บีเอชเอ และวิตามินซี จากคุณสมบัติของสารสำคัญต่าง ๆ ที่ใช้เป็นส่วนผสมในสูตรตำรับ มีผลให้หัวสิวยุบ ลดการเกิดสิว และลดรอยที่เกิดจากการเป็นสิว

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แอนตี้แอคเน่ในรูปแบบเจล เนื่องจากผู้มีผิวมัน มีโอกาสเกิดสิวได้สูง จึง เลือกใช้ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ไม่เป็นมัน ลดการเกิดคอมิโดน ผลิตภัณฑ์มีพีเอชเป็นกรดอ่อนในช่วง 5-5.5 ใกล้เคียงกับพีเอชของผิวหนัง รวมทั้งไม่ใช้สารแต่งสี ไม่ใช้น้ำหอม เพื่อป้องกันการเกิดการระคายเคืองและการแพ้จากสารเติมแต่ง การใช้พอลิเมอร์เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์หลังทาผลิตภัณฑ์จะเกิดเป็นฟิล์มบาง ๆ บนผิวหนัง เพื่อดูแลผิวและเพิ่มประสิทธิภาพในการซึมผ่านของสารสำคัญ

วิธีใช้ แต้มบริเวณที่เป็นสิว วันละ 2-3 ครั้ง โดยไม่ต้องล้างออก  

นักวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิภา อึ้งไพบูลย์
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใบรับจดแจ้งเลขที่ : 10-1-6200003025

ราคาจำหน่าย 129 บาท

ช่องทางการติดต่อ
โทร : 074 – 282290
Facebook : ศูนยนวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง
 www.ucclowersouth.com
Line : UCCNPSU
E-mail : uccpsu@gmail.com