PMC Pharmacy Care Lady

Product Description

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้น พัฒนาขึ้นโดยใช้ทฤษฎีและเทคโนโลยีการผลิตสารสกัดสมุนไพรและเครื่องสำอางร่วมกัน ใช้สารสกัดจากรากกวาวเครือขาวที่มีคุณสมบัติเด่นในการเป็นสารบำรุงผิว ในความเข้มข้นที่ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ไฟโบรบลาสต์และเซลล์เยื่อบุช่องคลอดมนุษย์ ใช้สารทำความสะอาดในกลุ่มไม่มีประจุและกลุ่มแอมฟิฟิลิกที่อ่อนโยน เมื่อผสมกับน้ำทำให้เกิดฟองละเอียด ใช้แล็กติกแอซิดซึ่งเป็นสารให้ความชุ่มชื้นและมีอยู่ในธรรมชาติบริเวณจุดซ่อนเร้น ร่วมกับ วิตามินซีซึ่งมีคุณสมบัติทำให้ผิวกระจ่างใส ผลิตภัณฑ์มีพีเอชเป็นกรดอ่อนในช่วง 4-4.5  เหมาะกับจุดซ่อนเร้นของผู้หญิง เพื่อป้องกันการเกิดการระคายเคือง และ ลดการสะสมของจุลินทรีย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีลักษณะเป็นของเหลวใสเนื้อเดียวกันเพื่อความสะดวกในการใช้ สีเหลืองอ่อนของผลิตภัณฑ์เป็นสีจากสารสกัดรากกวาวเครือขาว ใช้น้ำหอมเพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นบริเวณจุดซ่อนเร้น

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นผสมสารสกัดรากกวาวเครือขาว ผ่านการทดสอบความคงสภาพและคุณลักษณะทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง การทดสอบประสิทธิภาพของสารกันเสียตามวิธีของเภสัชตำรับสหรัฐอเมริกาโดยใช้จุลินทรีย์  5 ชนิด ได้แก่ Staphylococcus aureus,  Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, และ Aspergillus brasiliensis, การศึกษาฤทธิ์ยับยั้ง Candida albicans ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ก่อโรคบริเวณจุดซ่อนเร้นผู้หญิง โดยการทดสอบด้วย Agar well diffusion method เกิด Inhibition zone 24 มิลลิเมตร

วิธีใช้ ผสมน้ำเล็กน้อย ทำความสะอาดบริเวณจุดซ่อนเร้น แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น

นักวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิภา อึ้งไพบูลย์
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ใบรับจดแจ้งเลขที่ : 10-1-6200004992:

ราคาจำหน่าย 99 บาท

 

ช่องทางการติดต่อ
โทร : 074 – 282290
Facebook : ศูนยนวัตกรรมสร้างสรรค์ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง
 www.ucclowersouth.com
Line : UCCNPSU
E-mail : uccpsu@gmail.com